บริการของเรา

 เราให้คำปรึกษาและแนะนำให้ผู้ประกอบการสร้างค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องไม่ต้องห้ามตามประมวลรัษฎากรโดยใช้ค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันคีย์แมน เราช่วยให้ผู้ประกอบการเห็นภาพว่า

- สามารถสร้างค่าใช้จ่ายได้สูงสุดจากเบี้ยประกันเป็นจำนวนเท่าใดถึงจะเหมาะสมเป็นที่ยอมรับของสรรพากร

- ประโยชน์ที่จะได้รับในแต่ละด้านควรจะเป็นเช่นใด มากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะผลประโยชน์ด้านภาษีระหว่างภาษีเงินได้นิติบุคคลกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นอย่างไร ประหยัดหรือไม่ จำนวนเท่าใด

- และผลประโยชน์ที่กิจการและกรรมการจะได้รับ ตลอดโครงการหลังจากหักค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันและภาษีออกแทนรวมแล้วเป็นจำนวนเท่าใด คุ้มค่าหรือไม่เรารับ Coaching ให้กับตัวแทนผู้บริหารบริษัทประกันชีวิตโดยไม่จำกัดค่าย ให้เกิดความรู้และทักษะในการนำเสนอประกันคีย์แมนอย่างถูกต้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็ว ผ่านหลักสูตร Fast Lane To MDRT


- Private Group 5-8 คน
- เน้น Workshop เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในด้าน
       การคำนวณหาเบี้ยประกันที่เหมาะสม
       การคำนวณภาษีออกทุกทอดแทนกรรมการ
       การแปลงข้อมูลตัวเลขต่างๆเป็นข้อเสนอโดยอัตโนมัติ
- ติวเข้ม ประเด็นที่กิจการต้องการทราบ

เรารับ Coaching ให้กับสำนักงานบัญชีที่ต้องการวางแผนค่าใช้จ่ายและภาษีด้วยเบี้ยประกันคีย์แมนอย่างถูกต้องตามที่สรรพากรยอมรับ

สำนักงานบัญชีที่มีใบอนุญาตตัวแทน ต้องการขอคำปรึกษา เพื่อไปนำเสนอลูกค้าเอง

สำนักงานบัญชียังไม่มีใบอนุญาตตัวแทน ต้องการเป็นพาร์ทเนอร์กับ V-Keymanเรารับเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่องประกันคีย์แมนให้กับสำนักงานตัวแทน และองค์กรที่ต้องการพัฒนาศักยภาพให้กับตัวแทนด้านการขยายตลาดองค์กรด้วยประกันคีย์แมน

ท่านสามารถกำหนดเนื้อหา เวลา สถานที่ และ จำนวนผู้เรียนได้  

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

 


18 กันยายน 2566

ผู้ชม 758 ครั้ง

Engine by shopup.com