เกี่ยวกับเรา

 V-Keyman (ชื่อเดิม Keyman Planner) เราคือตัวแทนประกันชีวิตที่เป็นเจ้าของสำนักงานบัญชี เป็นทีมผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา การวางแผนค่าใช้จ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยประกันบุคคลสำคัญขององค์กร (Keyman Insurance) โดยเฉพาะมามากกว่า 13 ปี (ตั้งแต่ปี 2553)


การวางแผนประกันคีย์แมน เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชีและภาษี ทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลของกิจการ และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของกรรมการ โดยใช้ประกันชีวิตมาเป็นเครื่องมือในการวางแผน ซึ่งต้องอาศัยทั้งองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงจริงๆ จึงจะสามารถให้คำปรึกษา รวมถึงคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษีได้อย่างครบลูป รอบด้าน และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร เพื่อให้ผู้ประกอบการมั่นใจทั้งก่อนและหลังการทำประกันคีย์แมนว่า จะได้รับการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายและภาษีได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

หากท่านกำลังหาทีมผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมืออาชีพ ที่สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยวางแผนค่าใช้จ่ายให้กับกิจการได้อย่างถูกต้องตามประมวลรัษฎากร ด้วยเบี้ยประกันคีย์แมน V-Keyman พร้อมรับฟังปัญหาและยินดีช่วยเหลือท่านด้วยความจริงใจในอดีต ด้วยความที่โฟกัสไปที่การทำบัญชีเพียงอย่างเดียวและไม่เคยแนะนำให้ลูกค้าใช้ค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันคีย์แมนเนื่องจากมีความคิดว่า

    - จะสร้างความยุ่งยากและมีปัญหาภายหลัง เพราะไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง
    - เป็นการเพิ่มงาน จึงแนะนำให้ลูกค้าบริหารภาษีด้วยวิธีเดิมๆ
    - งานเราคือนักบัญชี ไม่ใช่ตัวแทนประกัน การไปเรียนรู้แบบประกันทำให้เสียเวลา
    - ลูกค้าจะมองว่าเราหาผลประโยชน์จากการขายประกัน
ต่อมา ได้มีลูกค้าเริ่มมาสอบถามเรื่องประกันคีย์แมนมากขึ้น และมีสำนักงานบัญชีบางแห่งได้ใช้วิธีการนี้มาวางแผนค่าใช้จ่ายและวางแผนภาษีให้กับลูกค้า จึงเริ่มหันมาศึกษาอย่างจริงจัง พบว่า “สิ่งนี้เป็นประโยชน์กับลูกค้าทั้งในเรื่องการวางแผนค่าใช้จ่าย วางแผนภาษี และสวัสดิการความคุ้มครอง ให้กับลูกค้า”

จากนั้นก็เริ่มส่งเสริมและแนะนําให้ลูกค้าทํา ซึ่งลูกค้าก็ไปทำประกันคีย์แมนกับธนาคารหรือ ตัวแทนประกันที่ลูกค้ารู้จัก โดยเราทําหน้าที่บริการด้านบัญชีเช่นเดิม ในขณะเดียวกันก็ต้องคอย แก้ปัญหากับสรรพากรให้ลูกค้าจากการแนะนําที่ผิดพลาดของผู้แนะนำที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้อย่างแท้จริง

เพื่อให้บริการกับลูกค้าครบจบในที่เดียว จึงได้สอบใบอนุญาตตัวแทนประกันให้ถูกต้อง ลูกค้าจะได้สะดวกทั้งในบริการทั้งเรื่องบัญชี ภาษีและความคุ้มครองในที่เดียวด้วยงานด้านบัญชีทำให้ต้องประสานกับสรรพากรเป็นประจำและได้พูดคุยกันเรื่องนี้ ทำให้เข้าใจว่า

“การใช้ค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันคีย์แมน
เป็นวิธีที่ถูกต้องตามประมวลรัษฎากรอย่างชัดเจน”

จึงทำการศึกษารายละเอียดอย่างจริงจัง และพบว่าง่ายกว่าที่คิดไว้ จากนั้นเริ่มแนะนำประกันคีย์แมนให้กับลูกค้าซึ่งก็มีการตอบรับที่ดี
ซึ่งลูกค้าบางท่านก็ได้แนะนำผู้ประกอบการรายอื่นๆให้กับเราอีกด้วย

เพียงปีแรก มีผู้ประกอบการตอบรับวางแผนประกันคีย์แมนถึง 96 ราย

จนถึงปัจจุบัน ลูกค้าของเราแต่ละรายสามารถสร้างรายค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 10 ล้านบาทเราคือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ตรงด้านบัญชีและภาษีมากกว่า 25 ปี (ตั้งแต่ปี 2540)

เรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงด้านการวางแผนค่าใช้จ่ายและภาษีด้วยเบี้ยประกันคีย์แมนโดยเฉพาะมากกว่า 13 ปี (ตั้งแต่ปี 2553)

เรามีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นด้านประกันคีย์แมนกว่า 300 ราย

เรามีเครื่องมือและระบบการทำงานที่ช่วยให้การใช้ค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันคีย์แมนเป็นไปอย่างถูกต้อง ราบรื่น ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและสรรพากรอย่างแน่นอน

มั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ตรงตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

 

 

 

 


18 กันยายน 2566

ผู้ชม 641 ครั้ง

Engine by shopup.com