ทำประกันคีย์แมนดีไหม ปลดล็อคคำถามคาใจเจ้าของกิจการ

หมวดหมู่: ข่าวสาร

ประกันคีย์แมนคือ ประกันชีวิตที่บริษัทเป็นผู้จ่ายเบี้ยให้กับบุคคลสำคัญขององค์กร (คีย์แมน ได้แก่ เจ้าของกิจการ กรรมการ ผู้บริหาร) แล้วบริษัทนำเบี้ยประกันมาเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อลดภาษีเงินได้นิติบุคคล

5 เหตุผลที่กิจการตัดสินใจทำประกันคีย์แมน กิจการท่านมี 1 ใน 5 ข้อนี้หรือไม่ ข้อมูลเพิ่มเติม https://t.ly/iyQFR 

ซึ่งเหตุผลที่กิจการทำประกันคีย์แมนมีแตกต่างกันไป มี 2 เหตุผลใหญ่คือเพื่อแก้ปัญหาภาษีที่เพิ่มขึ้นมาก กับเพื่อหาค่าใช้จ่ายที่ดีและถูกต้องมาลดภาษี มีวิธีอย่างไร ข้อมูลเพิ่มเติม https://t.ly/cbViS 

เพื่อให้แน่ใจว่ากรมสรรพากรให้ใช้ค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันคีย์แมนได้จริง ข้อมูลเพิ่มเติม https://t.ly/Ag6nY 

เรื่องที่ควรระวังมีแน่นอน ถ้าไม่รู้ถือว่าเสี่ยง ข้อมูลเพิ่มเติม https://t.ly/__Nl5 

การทำประกันคีย์แมนจะช่วยลดภาษีบริษัท แต่ไปเพิ่มภาษีที่กรรมการ มีทางออกที่ win-win ด้วยภาษีออกแทนกรรมการ ข้อมูลเพิ่มเติม https://t.ly/bGhyK 

แล้วกิจการอย่างเราจำเป็นต้องทำไหม ใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณา ข้อมูลเพิ่มเติม https://tinyurl.com/2p96meuf 

สรุป ประกันคีย์แมนก็เป็นค่าใช้จ่ายตัวหนึ่งที่กิจการสามารถนำมาไปใช้ลดกำไร เพื่อลดภาษีนิติบุคคลได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นรายจ่ายที่เพิ่มค่าขึ้นเรื่อยๆ ถ้ากิจการคิดว่าใช้ค่าใช้จ่ายอื่นๆเต็มที่แล้ว ภาระภาษีที่จะจ่ายทั้งในปัจจุบันและอนาคตรวมแล้วก็ยังน่าเสียดายอยู่ จะดีไหมที่เราจะเปลี่ยน “ภาษีที่จ่ายทิ้ง” เป็น “รายจ่ายที่จ่ายเก็บ” ด้วยค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันคีย์แมน เบี้ยที่จ่ายไม่ได้สูญหายไปไหน แค่ย้ายที่เก็บเงินไปอยู่ที่บริษัทประกัน เพื่อรอวันส่งมอบให้กับกรรมการ

หากกิจการมีคำถามหรือข้อสงสัยนอกเหนือจากที่กล่าวมา หรือต้องการขอคำแนะนำในเรื่องการใช้ค่าใช้จ่ายเบี้ยประกัน V-Keyman ยินดีให้คำปรึกษาครับ

03 ตุลาคม 2566

ผู้ชม 263 ครั้ง

Engine by shopup.com